Termokamery pro snížení mortality zvířat při senoseči

Pro nadcházející sezónu chystáme pořízení termokamer na žací stroje.

Z třídy savců jsou zemědělskými operacemi nejvíce zasažena mláďata zajíce polního a srnce obecného (“srnčata”), která se v nebezpečí přitisknou k zemi, a tím se snaží ochránit před predátory. Ohrožení jsou ale i dospělci z důvodů významného preferování lučních stanovišť, a to i v porovnání s dalšími zemědělsky obhospodařovanými lokalitami.