Certifikát kvality ICAR úspěšně obhájen

Česká republika úspěšně obhájila Certifikát kvality ICAR pro masná plemena skotu. Obdržený certifikát zahrnuje oblast kontroly užitkovosti masných plemen skotu (KUMP) a identifikace masného skotu. Systém KUMP, který v České republice od svého založení provádí Český svaz chovatelů masného skotu, byl tímto prestižním Certifikátem kvality vydaným Mezinárodním výborem pro kontrolu užitkovosti (ICAR) poprvé oceněn v roce 2010. V prosinci 2020 došlo po provedeném auditu k opětovnému obhájení tohoto certifikátu, který je nyní platný do roku 2023. Za Českou republiku jej obdržela Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která zastupuje ČR v této mezinárodní organizaci.

K úspěšnému obhájení certifikátu kvality došlo na základě detailního auditu našeho systému kontroly užitkovosti, kterému předcházelo zpracování kompletní dokumentace obsahující všechny podobnosti týkající se oblasti KUMP včetně softwarového rozhraní a systému identifikace. S potěšením můžeme konstatovat, že ze strany ICAR nebyly během hloubkové kontroly shledány žádné nedostatky a ani nebyla dána doporučení na zlepšení, a tak byla platnost certifikátu kvality prodloužena na další tříleté období.

V roce 2023 proběhne dle pravidel ICAR kontrolní revize, další detailní audit pak je naplánován na konec roku 2025 resp. začátek roku 2026.

 

Zdroj: ČSCHMS