Živočišná výroba

V živočišné výrobě se soustředíme na kvalitní produkci mléka při zachování welfare zvířat. V areálech ve Velké Lhotě, Volfířově a Řečici chováme plemeno černostrakaté holštýnské aktuálně v počtu 300 dojnic, 200 jalovic a 100 telat při průměrné dojivosti 30 litrů/dojnice.

Již několikátým rokem postupně investujeme do obnov pastvin a luk. Kvalita krmiv pro naše dojnice a soběstačnost v jejím zabezpečení je pro nás důležitá.