Kontakt

Volfířov, a.s.

Volfířov 3

380 01 Volfířov

IČ: 26023768

email: volfirov@volfirov-as.cz

______________________________________________________________________________

předseda představenstva: Jaroslav Fatka

 • tel.: 606 082 860
 • email: volfirov@volfirov-as.cz

agronom: Ing. Šimon Dohnal

 • tel.: 737 596 056
 • email: agronom@volfirov-as.cz

mechanizátor: Jiří Stejskal

 • tel.: 606 602 726
 • email: mechanizace@volfirov-as.cz

hlavní zootechnik: Eva Koubová

 • tel.: 728 021 096
 • email: zootechnik@volfirov-as.cz

správa nemovitostí, pachtovné: Alena Zeibertová

 • tel.: 730 543 957
 • email: pozemky@volfirov-as.cz

finanční účetní: Eva Vilímková

 • tel.: 733 613 259
 • email: finance@volfirov-as.cz

mzdová účetní, účetní RV: Bc. Petra Ješková

 • tel.: 721 009 292
 • email: mzdy@volfirov-as.cz

vnitropodniková účetní: Ing. Veronika Brázdová

 • tel.: 724 089 414
 • email: ucetni@volfirov-as.cz