O nás

Naše společnost šetrně obhospodařuje na pomezí jižních Čech a Vysočiny 870 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce okolo 550 m. n. m.

Plodiny volíme s ohledem na místní podmínky. Počítáme tedy s nadmořskou výškou, strukturou půdy a potřebou kvalitně krmit chovaný skot.

Orná půda zahrnuje 648 ha, 222 ha připadá na louky a pastviny.

Pěstujeme obiloviny, krmné plodiny. V menším množství produkujeme i osiva obilovin.

Kromě rostlinné výroby se zabýváme chovem skotu. Ve dvou provozovnách v Řečici a Velké Lhotě chováme dojné plemeno černostrakaté holštýnské v průměrném počtu 300 dojnic.

Kombinace rostlinné a živočišné výroby je oboustranně výhodná. Produkce hnojů je dokonale využita zpět jak v travních porostech a loukách, tak i na orných půdách. Můžeme tak zabezpečit dostatek kvalitního krmiva pro skot, pěstovat obiloviny.

JZD bylo ve Volfířově založeno již v roce 1949. V roce 1961 bylo sloučeno s JZD Radlice a Šach pod názvem JZD Horácko Volfířov. Ke sloučení s JZD Řečice došlo v roce 1973, ke kterému se roku 1960 připojila i osada Lipová. Rok 1975 přinesl další rozšíření, kdy se přidaly JZD Brandlín a Velká Lhota. Po roce 1989 se JZD transformovalo na ZD Horácko se sídlem ve Volfířově. V roce 2000 vznikla Volfířov, a.s. a současně ZD zaniklo.