Rostlinná výroba

Plodiny volíme s ohledem na místní podmínky. Počítáme tedy s nadmořskou výškou, strukturou půdy a potřebou kvalitně krmit chovaný skot.

Pěstujeme obiloviny, krmné plodiny. V menším množství produkujeme i osiva obilovin (pro příští rok plánujeme pšenici) a trav (např. jílek).

Obiloviny pěstujeme zhruba na 325* ha (ječmen, oves setý, oves nahý, pšenice, tritikale, žito). Krmné plodiny (kukuřice, jetel, trávy, luskoobilné směsi, vojtěška) zabírají plochu 460 ha. Řepka je na 82 ha.

(*údaje za rok 2020)